Pressmeddelande 2018-04-09

Ny svensk tjänst ska hjälpa privatpersoner ta kontroll över sina personuppgifter

I dag lanseras tjänsten Private Identity Control, PIC, som gör det enkelt för privatpersoner att från och med den 25 maj med hjälp av Mobilt BankID, krypterat och säkert, samla in och ta kontrollen över sina personuppgifter ute bland företag. Med tjänsten kan privatpersoner utnyttja sin rätt att bli glömda, eller stoppa direktreklam.

– Vi startar Private Identity Control med visionen att ge alla privatpersoner möjligheten att få kontroll över sina personuppgifter. Allt fokus med den nya lagen GDPR har varit på hur företag och organisationer ska kunna möte de nya kraven. Perspektiven om hur människor kan få makt över vad man vill dela med sig eller inte samt att det ska finnas en möjlighet att tacka nej och bli avregistrerad när behoven förändras har saknats helt, säger Peter Kaiser, vd.

Tjänsten Private Identity Control är webbaserad och gör det lätt för svenskar att använda de nya och stärkta rättigheter som EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ger från och med den 25 maj 2018, bland annat ”rätten att bli glömd”, möjligheten att stoppa eller begränsa direktreklam samt möjligheten att reducera mängden personuppgifter hos företag och därmed minska risken för ID-kapning.

– I Sverige finns en aningslöshet om integritetsfrågor, som vi tror nu håller på att ändras inte minst tack vare GDPR och avslöjandena om Facebook och Cambridge Analytica. Till hösten lanserar vi tjänsten PIC i Tyskland, där man sedan länge sett mer strikt på integritetsfrågor. Ambitionen är att på sikt kunna erbjuda tjänsten i hela EU, säger Peter Kaiser.

Fakta: Vad är GDPR – General Data Protection Regulation?
Dataskyddsförordningen (GDPR) ger stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet och gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. I korthet ger den alla privatpersoner rätt att veta vilka personuppgifter som lagrats om dem, redigera eller ta bort sin information samt återta samtycken eller helt bli glömd. Företag som bryter mot de nya reglerna kan få böter på upp till 20 miljoner euro eller 4 procent av företagets globala omsättning. För mer information, se www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

Fakta: Vad är en personuppgift?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. 

För mer information, kontakta:

Peter Kaiser, VD. PIC-Private Identity Control

Telefon: +46 730-48 14 11
E-post: peter.kaiser@privateidentitycontrol.com

 

Private Identity Control, PIC, är en ny svensk tjänst för privatpersoner, som inloggade med BankID, krypterat och säkert, vill samla in och ta kontrollen över de person­uppgifter om sig själva som finns hos olika företag. Tjänsten gör det lätt att använda de stärkta rättigheter som EU:s dataskydds­förordning (GDPR) ger från och med den 25 maj 2018, bland annat ”rätten att bli glömd”, möjligheten att stoppa eller begränsa direkt­reklam samt möjligheten att reducera mängden personuppgifter hos företag och därmed minska risken för ID-kapning. Se www.privateidentitycontrol.com

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera