Ert personliga datarum

Många organisationer använder idag styrelseportaler eller datarum för att kunna dela och administrera känslig information på ett säkert sätt. I de allra flesta bolag är det en självklarhet att man skyddar information från obehöriga.

Samtidigt sker det dagligen informationsutbyte till externa motparter med främst e-post. Här tar man ingen hänsyn till säkerhetsperspektivet eller risken att känslig strategisk information skickas till fel motpart. Eller att någon aktivt går in och läser den korrespondens som utbyts mellan er som företag och revisorn eller advokaten.

Med Safeshare kan ni välja vilken kanal informationsutbytet ska ske. Känslig information skickas via Safeshare med mindre känslig information fortsatt kan skickas via e-post eller post. Allt för att minska riskerna och bygga förtroende hos motparten.

Safeshare ger alla i organisationen möjligt att dela känslig information säkert. Tjänsten är inte knuten till en specifik användare utan ni som organisation bestämmer själva vilka som ska ha möjlighet att säkert dela information. Detta ger en stor flexibilitet och all känslig information, oavsett om den är av finansiell, strategisk, insiderklassificerad karaktär så kan medarbetarna själva välja säkerhetsnivå.

Med safeshare får ni:

  1. Lägre kostnader genom ökad digitalisering
  2. Förstärk kundupplevelse
  3. Förbättrad Compliance

Vill ni berätta mer om era behov och få hjälp med era utmaningar. Ta då kontakt med oss eller läs mer här.