• Private Identity Control

Den dagen jag insåg vi hade tappat kontrollen

I mitt tidigare yrkesliv har jag och mina kollegor alltid glatts över de nya möjligheter, som givits för att kartlägga kunderna och deras behov. Inget konstigt i det. Så jobbar vi ju alla nuförtiden. Samtidigt informerades vi om den nya lagen; GDPR, där allting handlade om hur företag och organisationer skulle hantera de nya kraven.

Men så tänkte jag. Vad betyder General Data Protection Regulation egentligen? Och vem är lagen egentligen till för? Den handlar ju om min son som ska börja skolan. Min och min frus historia. Mina barns framtid och deras integritet. Någon annans sexualitet.

Ju mer jag funderade, desto mer konstaterade jag att vi reducerats till kartlagda handelsvaror. Från det lilla skötbordet därhemma till det offentliga rummet.

Men tänk nu om vi kunde värna om vår integritet genom att vara ännu smartare än de som iakttar oss. Tänk om vi själva kunde påverka hur mycket företagen och organisationerna skulle veta om oss. Tänk om det kunde vara lika enkelt att bli glömd på nätet, som att köpa en skjorta.

Och tänk om företagen förstår att det här är bra även för dem. På det här sättet skulle de på förhand kunna bygga ett förtroende hos kunden och samtidigt veta vilka konsumenter som uppskattade deras erbjudanden. Prata om en win-win-situation.

Välkommen!

Peter Kaiser, VD. PIC – Private Identity Control