• Create safe communication to ensure trust!

Create safe communication to ensure trust!

I mitt tidigare yrkesliv har jag och mina kollegor alltid skickat information helt fritt över e-post. Vi har aldrig reflekterat över de möjligheter som finns att kapa informationen för andra syften. Men i dagens samhälle där allt mer information skickas oskyddat från alla typer av organisationer, oavsett om det är från börsbolag eller i kontakten med advokaterna är möjligheten att kartlägga ett företag större än någonsin. Inget konstigt med det kanske. Så jobbar vi ju alla nuförtiden. Samtidigt informerades vi löpande om nya incidenter och att World Economic Forum listar cyper-risker som den största affärsrisken. Sen har vi GDPR, där känsliga personuppgifter ska hanteras ock skickas på ett säkert sätt.

Ju mer jag funderade, desto mer konstaterade jag att vi det behövs ett enklare verktyg för att dela information mellan olika motparter. Allt från personuppgifter till känsliga företagsuppgifter.

Tänk om företagen förstår att det här är bra även för dem. På det här sättet skulle de på förhand kunna bygga ett förtroende hos motparten och spara både tid och pengar. Prata om en win-win-situation.

Välkommen!

Peter Kaiser, VD. PIC – Private Identity Control