En enkel kommunikationslösning i er GDPR –  process

Tjänsterna ger er tillgång till en säker kommunikationsväg vilken underlättar er hantering av GDPR-processen. Vi hjälper er säkerställa identiteten på privatpersonen med Bank-ID. Ingen vill riskera att skicka personuppgifter till fel person.

Väljer ni att använda er av våra tjänster minskar ni sårbarheten som finns med e-post och därmed risken för bedrägerier. Vidare är våra tjänster helt plattformsoberoende vilket gör det enkelt och smidigt för er att använda tjänsterna. Ni slipper även lägga egen tid och utvecklingskostnader för att bygga egna lösningar.

Fördelarna är att ni får ett enkelt verktyg som hjälper er att hantera allehanda förfrågningar som kommer bolaget tillhanda. En form av ”mina sidor” som gör det enkelt att kommunicera till rätt person i en säker miljö. Ingen vill ju chansa med någon annans personuppgifter!

Naturligtvis har ni möjlighet att sätta er egen prägel på verktyget, egna färger, varumärke etc.

Men framförallt blir ni Compliant under GDPR!

Tjänster

API
Väljer ni API tjänsten får ni möjlighet att automatisera hela flödet från ax till limpa. Hela GDPR processen förenklas och ni kan lägga fokus på er huvudverksamhet. Detta genom att ni helt elektroniskt och automatiskt hanterar de förfrågningar som ni erhåller.

Portal 
Vår portallösning ger er tillgång till ett gränssnitt där ni enkelt kan kommunicera med privatpersonerna och säkert dela information åt båda håll. Detta genom att ni som företag loggar in hos PIC och hanterar era ärenden.

Light
Vår portallösning ger er tillgång till ett gränssnitt där ni enkelt kan kommunicera med privatpersonerna och säkert dela information åt båda håll. Detta genom att ni som företag loggar in hos PIC och hanterar era ärenden. Tjänsten ger er dock ingen möjlighet att anpassa tjänsten med ert varumärke och färger.

Koncernlösning
Är ni en kommun eller koncern med flera enheter (dotterbolag/förvaltningar/affärsområden) så kan ni enkelt använda vårt verktyg för att administrera alla ärenden. Vi skapar ett gränssnitt ut mot den registrerade och via frågor och API:er styr ni sedan förfrågningarna och informationen till berörda parter internt. Vilket ger följande fördelar:

  1. Ett gränssnitt mot den registrerade
  2. Ärendehantering internt
  3. Segregation of duties

Läs mer här

Förklaringar:

Automatisera processen
Automatisk hantering innebär att du med hjälp av vårt API kan hantera hela flödet med automatik och utan handpåläggning. Detta från att ni får en förfrågan via portalen till att ni svarar den registrerade. Information om integration med vårt API – klicka här. 

Hänvisningsmöjligheter
Genom får hänvisningsmöjlighet ger vi er möjlighet att hantera flera bolag inom samma koncern genom att med automatik svara den registrerade att de erhållit ett svar men från ett annat bolag inom koncernen. Ni kan via den här funktionen också bygga in automatiska svar, till exempel en hänvisning till var den registrerades information finns tillgänglig.

”Branda” i ert varumärke
Naturligtvis har ni möjlighet att sätta er egen prägel på verktyget, egna färger, varumärke etc. Ni har också möjlighet att skapa ett personligt välkomstmeddelande till privatpersonen när dom loggar in för att direkt skapa en positiv relation.

Dela dokument säkert
Via portalen eller API:et så kan ni bifoga texter, filer eller andra dokument i läsbar form till den registrerade. Ni slipper att skicka känslig information med till exempel e-post. Samtidigt kan den registrerade dela sin information till er i samma säkra portal.

Kommunicera utan e-post
Som alla vet så är dagens e-post inte säker varför andra kommunikationslösningar som att använda portallösningar eller API:er är att föredra. Det är enkelt att skicka en förfrågan i någon annans namn. Eller avbryta en befintlig e-post kommunikation och där ändra texter eller personuppgifter.

Analysmöjligheter
I inloggat läge så ser ni bland annat hur många begäranden om registerutdrag ni erhållit och hur snabbt ni svarar. Vilket underlättar er process för att följa GDPR.

Statushantering
Statushantering innebär att ni kan markera var ni är i ärendeprocessen. Ni kan till exempel ange att ärendet är pågående eller löst. Detta för att underlätta er interna process och på ett enkelt sätt följa vad som är avklarat och utestående.

Ärendehantering
Med hjälp av PIC får ni en motpart som hjälper er att säkerställa identiteten på privatpersonen. Tillgång till en säker kommunikationsväg där alla parter är kända och en möjlighet att automatisera flödet helt. I Portal och API tjänsten kommer ni också kunna kommunicera direkt med privatpersonen om de har frågor. Vi hjälper er att hålla reda på öppna och stängda ärenden samt ger er ett ”timestamp” när ni kommunicerat till den registrerade. Ni har också möjlighet att direkt vid inloggningssidan ställa ett par enkla frågor för att underlätta identifieringen av den registrerade i era interna system. Detta kan tex var om hen är en kund, anställd eller affärskontakt.

Bank-Id inloggning
Vi hjälper er att säkerställa identiteten på den som skickat en förfrågan till er. Detta genom att samtliga privatpersoner måste använda Bank-IB för att logga in och skicka sin begäran samt få tillgång till era svar.

Notifiering
I samband med att den registrerade loggar in får ni en notifiering via e-post att ett nytt ärende har skapats. Under hela processen får båda parter notifieringar när det skett en ny händelse i portalen.

Kontakt
Har du ytterligare frågor eller vill ha en Demo. Maila då peter.kaiser@privateidentitycontrol.com eller ring 0730-481411

Gå tillbaka

Vill ni läsa mer om GDPR och rättigheter och skyldigheter för dig som företag och privatperson, läs mer om Lagen