Safeshare hjälper er att hantera ert kommunikations gap

  1. Har ni en gammal och tidskrävande kommunikationsprocess
  2. Med osäkra kommunikationsverktyg så som e-post
  3. Då risker ni er motparts affär och ert förtroende!

Hur det fungerar

Bolaget initierar ärendet genom att en ärende skapas i systemet eller via ert egna Case Management System, CRM eller andra underliggande system. Motparten loggar sedan in via hemsidan eller en länk till det personliga datarummet.Inloggning sker med e-legitimation (tex BankID) för att göra det så enkelt som möjligt för mottagaren samtidigt som säkerheten maximeras. Sedan kan båda parter dela information till varandra på enklaste sätt.

Med hjälp av Safeshare så skapas ett personligt ”datarum” för dig och din motpart. Där ni båda kan lämna information till varandra på enklaste sätt.

Click here to add your own text