Enligt World Economic Forum anser europeiska chefer att IT-riskerna är de största riskerna under de kommande åren. 2018 trädde GDPR i kraft och Datainspektionen avråder sen dess företag att skicka känsliga personuppgifter med e-post. Idag finns ett kommunikationsgap där företag använder e-post eller vanlig post i sin externa dialog med sina motparter. Det gäller bland annat advokat- och revisionsbyråer som genom sin hantering tar lätt på de känsliga uppgifter som ni delar med er av. Olika lösenord och användarnamn försvårar också för motparten att ta emot och dela information men i den nya digitala världen är det inte säkert eller kostnadseffektivt.

Safeshare hjälper er att hantera ert kommunikationsgap

  1. Har ni en gammal och tidskrävande kommunikationsprocess
  2. Med osäkra kommunikationsverktyg så som e-post
  3. Då risker ni er affär och ert förtroende!

Hur det fungerar

Bolaget initierar ärendet genom att en ärende skapas i systemet eller via ert egna Case Management System, CRM eller andra underliggande system. Motparten loggar sedan in med sin e-legitimation via hemsidan eller från en länk direkt till plattformen. Inloggning sker med e-legitimation (tex BankID) för att göra det så enkelt som möjligt för mottagaren samtidigt som säkerheten maximeras. Båda parter kan sedan på ett enkelt sätt dela information mellan varandra. I plattformen finns möjlighet till e-signering, chat och motparten erhåller alltid en notifiering om när motparten gjort något i portalen.

Genom att begränsa tiden som informationen är tillgänglig så behöver man inte administrera behörigheter hos motparten när personer slutar. Vilket är en fördel så att information inte sprids i onödan.

Flexibiliteten i tjänsten gör det möjligt för alla i organisationen att skapa ärenden vilket gör det smidigt att ta emot och dela information i hela företaget. Tjänsten kan hantera flera olika e-legitimationer och klarar de nya kraven enligt eIDAS vilket möjliggör för internationella motparter använda systemet.

Med API-kopplingen till ert interna försystem kan ni enkelt överföra dokument med hjälp av en knapptryckning. Grundinformationen finns alltså kvar i er interna systemmiljö samtidigt som mottagaren har tillgång och möjlighet att ladda ner informationen i sin egna systemmiljö. Detta ökar användbarheten och automatiseringen ytterligare för er som företag.

Med hjälp av Safeshare så underlättar ni processen för er motpart och visar att ni aktivt är rädd om motpartens känsliga information.

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer.

Lätt att använda och skapa ärendenInget krav på integration
Ni slipper e-post/post och krav på fysisk närvaro
Tvåvägskommunikation
Molntjänst med era färger och logotypNotifieringar
All information finns på samma ställe och delas säkert
Inga lösenord eller doser
Följer nya eIDAS (e-legitimationer)
Kommunicera listor/formulär
Identitetskontroll med E-legitimation (tex BankID)E-signering

Skalbarhet

Ni får en flexibel och skalbar lösning som lätt kan utvidgas till dotterbolag, kommittéer, utskott eller andra grupper. Allt i ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt.

API

Läs mer här om vårt API

Kontakt

Vill du veta mer om priser och funktioner vänligen ta kontakt här