Ta reda på vad företagen vet om dig!

Känner du dig också iakttagen av företagen ibland? Du är säkert precis som många andra nyfiken på vilken information som företagen egentligen sparar om dig. Och inte bara vad de sparar men också hur den används i deras affärsmodell för att tjäna pengar på din intigritet. Många gånger säljs nämligen informationen till andra samarbetspartners som har andra agendor än det företag som du lämnat ut dina uppgifter till.

Företagens främsta skäl till att samla in personuppgifter är ofta att de vill förbättra tjänsten. Vilket självklart är jättebra för oss konsumenter! Men vilket ansvar tar företaget för att informationen inte hamnar i orätta händer när den lämnar det bolag som du valt att lite på? Detta är en av svårigheterna många upplever tillsammans med oklara villkor kring hur datan hanteras.

Men med hjälp av PIC så får du en möjlighet att ta reda på vad företagen vet om dig och vilka de lämnat ut informationen till, bra va!

Utnyttja rätten att bli glömd och bli av med direktmarknadsföringen!

Ofta registrerar vi våra personuppgifter hos företag och organisationer för att kunna ta del av deras tjänster. Vilka personuppgifter som registrerar varierar väldigt mycket men vanligast är e-post, namn, personnummer och adress, uppgifter om dina köp, och vilka webbplatser du besöker. Vissa appar ges också tillgång till mer eller mindre allt i din telefon. Dessa uppgifter används sedan för att skicka direktmarknadsföring till dig. Eller säljs vidare till andra bolag som använder informationen för att sälja sina produkter till dig. Eller vill påverka dig av andra anledningar såsom dina politiska åsikter, religion eller känslor för något som de via din profil vet du är engagerad i. Det liknar i hög grad telefonförsäljning där olika aktörer konstant kontaktar dig för att sälja sina produkter.

Alla dessa uppgifter som sprids över världen och riskerar att hamna i orätta händer. Som till exempel fallet med Cambridge Analytica som Facebook sålt uppgifter till. Risken ökar alltid när våra pensionsuppgifter sprids mer och mer att de plockas upp av oseriösa aktörer som kan använda den till exempelvis ID-kapningar.

Företagen som du ber ska ta bort dina uppgifter har nämligen också en skyldiget att i möjligaste mån informera sina samarbetspartner om din begäran att bli bortglömd.

Med hjälp av PIC kan du be företagen att ta bort all information som de inte har grund för att spara. Med PIC kan du också återta samtycket som du lämnat och därmed bli av med störande reklam, bra va!

Läs vad lagen säger