Visas på sidan press

Pressmeddelande 2018-05-09

Varannan svensk otrygg med hur deras personuppgifter hanteras

Varannan svensk, 54 procent, känner sig otrygg med hur företag hanterar deras person­uppgifter. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Private Identity Control, med anledning av att EU:s nya dataskyddsförordning börjar gälla i Sverige den 25 maj.

– Integritetsfrågan är en vattendelare i Sverige. Andelen personer som känner sig otrygga med hur företag hanterar deras personuppgifter är nästan exakt lika stor som andelen som känner sig trygga, säger Peter Kaiser, vd på Private Identity Control, ett helt nystartat Malmöbaserat företag som tagit fram en onlinetjänst för privatpersoner som vill samla in och ta kontrollen över sina person­uppgifter.

Undersökningen från Kantar Sifo visar bland annat att otryggheten med hur de egna personuppgifterna hanteras är större bland äldre än ungdomar. Ungefär hälften av ungdomarna mellan 16–29 år känner sig otrygga medan 6 av 10 personer i åldrarna 50–64 känner sig otrygga.

– Jag tror att unga personer i allmänhet har varit aningslösa och nu står inför ett bryskt uppvaknande. Medvetenheten om riskerna ökar, bland annat tack vare all uppmärksamhet om Facebook och Cambridge Analytica samt om EU:s dataskyddsförordning GDPR, säger Peter Kaiser.

Hur trygg man är skiljer sig även mellan olika partisympatisörer. SD-väljare är generellt mer otrygga än S och M-väljare. Hälften av de personer som sympatiserar med S och M (52 respektive 46 procent) känner sig otrygga med hur deras personuppgifter hanteras. Mest otrygga är personer som sympatiserar med SD. Bland dem svarar hela 64 procent att de känner sig otrygga. Med ”otrygga” avses personer som antingen svarat att de är ”ganska otrygga” eller ”mycket otrygga”.

Fakta om Sifo-undersökningen
Undersökningen om allmänhetens trygghet med hur personuppgifter hanteras har genomförts av Kantar Sifo under perioden 3–6 april 2018. Totalt 1000 personer i åldern 16–79 år har svarat på telefonintervjuer. Panelen har rekryterats per telefon och brev och är befolkningsrepresentativ.

Pressmeddelande 2018-04-09

Ny svensk tjänst ska hjälpa privatpersoner ta kontroll över sina personuppgifter

I dag lanseras tjänsten Private Identity Control, PIC, som gör det enkelt för privatpersoner att från och med den 25 maj med hjälp av Mobilt BankID, krypterat och säkert, samla in och ta kontrollen över sina personuppgifter ute bland företag. Med tjänsten kan privatpersoner utnyttja sin rätt att bli glömda, eller stoppa direktreklam.

– Vi startar Private Identity Control med visionen att ge alla privatpersoner möjligheten att få kontroll över sina personuppgifter. Allt fokus med den nya lagen GDPR har varit på hur företag och organisationer ska kunna möte de nya kraven. Perspektiven om hur människor kan få makt över vad man vill dela med sig eller inte samt att det ska finnas en möjlighet att tacka nej och bli avregistrerad när behoven förändras har saknats helt, säger Peter Kaiser, vd.

Tjänsten Private Identity Control är webbaserad och gör det lätt för svenskar att använda de nya och stärkta rättigheter som EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ger från och med den 25 maj 2018, bland annat ”rätten att bli glömd”, möjligheten att stoppa eller begränsa direktreklam samt möjligheten att reducera mängden personuppgifter hos företag och därmed minska risken för ID-kapning.

– I Sverige finns en aningslöshet om integritetsfrågor, som vi tror nu håller på att ändras inte minst tack vare GDPR och avslöjandena om Facebook och Cambridge Analytica. Till hösten lanserar vi tjänsten PIC i Tyskland, där man sedan länge sett mer strikt på integritetsfrågor. Ambitionen är att på sikt kunna erbjuda tjänsten i hela EU, säger Peter Kaiser.

Fakta: Vad är GDPR – General Data Protection Regulation?
Dataskyddsförordningen (GDPR) ger stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet och gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. I korthet ger den alla privatpersoner rätt att veta vilka personuppgifter som lagrats om dem, redigera eller ta bort sin information samt återta samtycken eller helt bli glömd. Företag som bryter mot de nya reglerna kan få böter på upp till 20 miljoner euro eller 4 procent av företagets globala omsättning. För mer information, se www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

Fakta: Vad är en personuppgift?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. 

För mer information, kontakta:

Peter Kaiser, VD. PIC-Private Identity Control

Telefon: +46 730-48 14 11
E-post: peter.kaiser@privateidentitycontrol.com

 

Private Identity Control, PIC, är en ny svensk tjänst för privatpersoner, som inloggade med BankID, krypterat och säkert, vill samla in och ta kontrollen över de person­uppgifter om sig själva som finns hos olika företag. Tjänsten gör det lätt att använda de stärkta rättigheter som EU:s dataskydds­förordning (GDPR) ger från och med den 25 maj 2018, bland annat ”rätten att bli glömd”, möjligheten att stoppa eller begränsa direkt­reklam samt möjligheten att reducera mängden personuppgifter hos företag och därmed minska risken för ID-kapning. Se www.privateidentitycontrol.com