• Förenkla informationsdelningen med dina kunder!

  1. Har ni en förlegad och tidskrävande kommunikationsprocess
  2. Med osäkra kommunikationsverktyg så som e-post
  3. Då risker ni er motparts affär och ert förtroende!

  Vi löser ert kommunikationsproblem
  – säkert, snabbt och enkelt!

Safeshare – Förenkla kommunikationsprocessen för dina kunder!

Har ni tidskrävande processer där ni använder e-post som kommunikationsmedel när ni skickar känslig företagsinformation?  Har ni svårt att hålla koll på att ni erhållit all information och att informationen skickats till rätt mottagare?

Safeshare kan då vara lösningen för er!

 1. Ni får lägre kostnader genom ökad digitalisering som leder till tidsbesparingar
 2. Enklare processer ökar värdet för kunden
 3. Slipp osäker e-post/post och öka förtroendet hos mottagaren

Vårt system kan jämföras med ett datarum eller dropbox men med krav på e-legitimation för att komma åt information. Båda parter delar enkelt information och er motpart loggar enkelt in utan att nya användarkonton behöver sättas upp. Det finns inga krav på integration men med hjälp av vår enkla API koppling kan flödet automatiseras ytterligare.

Båda parter kan dela alla typer av dokument eller bilder på ett säkert sätt så att känslig information inte röjs. Det kan till exempel vara;

 • Avtal
 • Finansiell information
 • Immaterialrättsliga dokument
 • Lösenord
 • Personuppgifter
 • etcetera

Läs mer här

Följande fördelar erhålls

Lätt att använda och skapa ärendenInget krav på integration
Ni slipper e-post/post och krav på fysisk närvaro
Tvåvägskommunikation
Molntjänst med era färger och logotypNotifieringar
All information finns på samma ställe och delas säkert
Inga lösenord eller doser
Följer nya eIDAS (e-legitimationer)
Kommunicera listor/formulär
Identitetskontroll med E-legitimation (tex BankID)Avtalssignering

Vill du undersöka förutsättningarna för ditt bolag. Ring oss på 0730-481411 eller e-posta till peter.kaiser@privateidentitycontrol.com